Πιστοποιητικό TÜV AUSTRIA HELLAS

Η Αφοί Μυτιληνάιου Ο.Ε. τον Ιούνιο του 2010 έλαβε πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001 από την TÜV AUSTRIA HELLAS, εφαρμόζοντας επιτυχώς σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα των πεδίων δραστηριότητας της εταιρείας

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό.